Услуги

СЧЕТОВОДСТВО:

 • Обработване на фактури за текущия месец
 • Изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството
 • Начисляване на амортизации
 • Обработка на документи за командировка в страната и в чужбина
 • Обработка на документи за текущата дейност (договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др.)
 • Подготвяне на документи за проверки на клиента пред ТД на НАП
 • ТРЗ И ЛС
 • Представяне на клиента пред компетентните органи при ревизии и проверки
 • Годишно приключване на финансовата година
 • Други, съобразно с дейността на клиента
 • Регистрация и пререгистрация на фирми
 • Регистрация на строителни фирми в Камара на строителите в България

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:

 • Данъчни консултации
 • Правни консултации
 • Всички видове застраховки
 • Трудова медицина